Freitag, 16. Juli 2010

André Kagwa RWISEREKA, Rwandan Democratic-Greens Vice President MurderedMURDER OF VICE-PRESIDENT OF RWANDAN DEMOCRATIC GREEN PARTY:

The First Vice-President oft the Rwandan Democratic Green Party, Mr Andre Kagwa Rwisereka, who went missing early on Tuesday 13th July, has been found dead near the town of Butare in the south of Rwanda. Mr Rwisereka’s body had been badly mutilated and his car had been dumped close to where his body was found. His body was identified by his brother.

The European Green Spokespersons Lamberts and Frassoni responded in horror:
This is extremely shocking and distressing news .We would like to send our most sincere condolences to the family and friends of Andre Kagwa Rwisereka and his colleagues in the Rwandan Democratic Green Party. We call on the Rwandan authorities and police to launch a thorough investigation into his death and for its findings to be published. We also reiterate our call to the Rwandan authorities to do much more to protect the freedom and safety of opposition politicians. “

We also urge the EU to look into this case as a matter of urgency and to inform the Rwandan government about its concerns. We will be contacting the Rwandan embassy in Brussels to obtain more information about this terrible situation.

It is not the first time that inconvenient politicians disappear in Rwanda: Since 2004 over 3 dozen politicians and have disappeared in Rwanda. Our most sincere thoughts are with André's family.

The Media Release of the Rwandan Democratic Green Party can be found here:
http://rwandagreendemocrats.org/spip.php?article83

Dienstag, 13. Juli 2010

OPPENEN MAIL un d LSAP DEPUTEIERTEN!

Léif ParlamentarierInnen a Parlamentarier vun der LSAP,

Am Numm vun déi jonk gréng awer och als Student appelléieren ech un är Solidaritéit! Wéi der secherlech matkritt hutt, huet eng breet Majoritéit,
bestehend aus den Studentenassociatiounen UNEL an ACEL, der ASTI, der Chambre des salariés a Parteien vun verschiddener Couleur de Projet de loi
6148 kritiséiert an dofir plädéiert, en haut vum ordre du jour ze huelen, fir e nach eng Kéier ganz am Detail ze iwwerschaffen. Och d'Jeunesse
Socialiste, ären eegene Jugendfliggel, well de Projet de loi vum ordre du jour huelen! Lauschtert op är Jugend! Mir hoffen, datt dir onst, a virun
allem d'Uläies vun der Jugend ennerstëtzt. Mir fuederen ierch op, dëse Punkt vum Ordre du Jour ze huelen, sou wéi dësst dë Metten vu verschiddene
Lait an der Chamber wärt virgeschloen gin!


Villmools merci.

Léif Gréiss,
Philippe Schockweiler
déi jonk gréng

MAILT DEN SOZIALISTEGEN DEPUTEIERTEN DEN 6148 vum Ordre du Jour ze huelen! Oder schreiwwt hinnen e message op Facebook:
Hai den Text als 1000-Symbol Versioun fir op Facebook Walls:
Léif ParlamentarierInnen a Parlamentarier vun der LSAP, Wéi der matkritt hutt, huet eng breet Majoritéit,bestehend aus den Studentenassociatiounen UNEL an ACEL, der ASTI, der Chambre des salariés a Parteien vun verschiddener Couleur de Projet de loi6148 kritiséiert an dofir plädéiert, en haut vum ordre du jour ze huelen, fir e nach eng Kéier ganz am Detail ze iwwerschaffen. Och d'JSL, ären eegene Jugendfliggel, well de Projet de loi vum ordre du jour huelen! Lauschtert op är Jugend! Mir fuederen ierch op, dëse Punkt vum Ordre du Jour ze huelen, sou wéi dësst dë Metten vu verschiddeneLait an der Chamber wärt virgeschloen gin!

Emailadressen vun den Deputeierten vun der LSAP:
llux@chd.lu, abodry@chd.lu, mangel@chd.lu, cdallagnol@chd.lu, fdiederich@chd.lu, lerr@chd.lu, bfayot@chd.lu, chaagen@chd.lu, lmutsch@chd.lu, jklein@chd.lu, rnegri@chd.lu, "Vera Spautz" , bscheuer@chd.lu, info@lsap.lu

Freitag, 9. Juli 2010

SWIFT: Das Abkommen unterminiert Grundrechte!


SWIFT: Das Abkommen unterminiert Grundrechte!

Zur gestrigen Verabschiebung des Swift-Abkommens im Europaparlament erklärt der Europaabgeordnete Claude Turmes:

"Die mehrheitliche Zustimmung des EU-Parlaments zum neuen SWIFT-Abkommen stellt einen Rückschlag für die Verhandlungen um einen verbindlichen Grundrechtsschutz in der internationalen Sicherheitszusammenarbeit dar. Zwar wurden im Vergleich zum vorherigen Entwurf wichtige Korrekturen erreicht, der grundsätzlichen Kritik an der massenweisen verdachtsunabhängigen Datenweitergabe und den viel zu langen Speicherfristen wurde allerdings nicht nachgekommen. Die ganz große Koalition aus Konservativen, Sozialdemokraten und auch Liberalen akzeptiert damit eine Absenkung bisher geltender Rechtsstaatsprinzipien und riskiert eine EU-rechtswidrige Regelung.

Als Grüne haben wir daher das neue Abkommen abgelehnt und wollen als progressive Kraft für höhere Datenschutz- und Rechtsschutzstandards vor allem zwischen der EU und den USA eintreten. Es ist äußerst schade, dass die EU mit der heutigen Parlamentsabstimmung ihre Einflussmöglichkeiten auf die US-Seite erheblich schwächt. Ein echter Wandel im Sinne der Bürgerrechte im Anti-Terror-Kampf benötigt mehr Mut und Durchhaltevemögen."

Know Your MEPs:
Dogéint gestëmmt hun: GOEBBELS (LSAP) , TURMES (dei greng)
DOFIR: LULLING (CSV), BACH (CSV)
NET UM VOTE DEELGEHOL (?): ENGEL (CSV)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...