Donnerstag, 10. Dezember 2009

COP15: DAY IV Human Rights & Climate Change(EN) On the international day of Human Rights, and the 61th anniversary of the signature of the Human Rights Charta, many talks evolved today around the fact the it should be a vital human right to have a clean and healthy environment, and many NGOs including FYEG (Federation of European Young Greens) raised the question of Intergenerational solidarity & justice towards climate change. After the emotial speeches of Mohammed Nasheed, Pres. Malevdives, and Tuvalu Representatives, the question about the rights of indigenous people was raised once more. Those living in absolute harmony with nature being the first ones to be radically eradicated by climate change and it's resulting floods has become an ironic and sad reality. "Don't freeze the deal" FYEG will organize tomorrow a flash freeze action infront of the main plenary hall. Be numerous!

(LU) Um internationalen Dag vun den Mënschenrechter huet sech haut natierlech vill em dësst Thema gedréint. Eng proper Emwelt och fir di kommend Generatiounen schengt emmer méi zu engem inalienabelen Mënschenrecht ze avancéieren(Intergenerationell Solidaritéit an Gerechtegkeet gëtt emmer méi diskutéiert zu Kopenhagen), obwuel weltwait d CO2 Emissiounen ant d' Luucht gin an d Pollutioun vun Loft, Waaser an Emwelt zouhëllt. Ironie vum Schicksal: Besonneg an den Regiounen vun der Welt wu indigen Völker am totalen Aklang matt der Natur lierwen schléit den Klimawandel zou an hëllt dëssen Menschen d' Existenz- a Lierwensgrondlag, sief et vun den Tundranormaden a Russland, oder den gleich erdrénkenen indigenen Bevölkerungen vun den pazifëschen Atoller. Alles bereed sech sulues op di grouss Demo en Samsten vir, d' Léit gin lues a lues mi opptimistech! "Don't freeze the Deal" !

Video Summary Day 4:
http://www.youtube.com/watch?v=dIvNVupd13E

TOMORROW NO POST! BUT ON SATURDAY LIVE REPORTS FROM COPENHAGEN. 12th December, the big demo' in Copenhagen!
MUER KEEN BLOGPOST, MEE DOFIR AB SAMSTEN LIVE RAPPORTEN AUS KOPENHAGEN vun der grousser Klimademonstratioun.

1 Kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...