Dienstag, 13. Juli 2010

OPPENEN MAIL un d LSAP DEPUTEIERTEN!

Léif ParlamentarierInnen a Parlamentarier vun der LSAP,

Am Numm vun déi jonk gréng awer och als Student appelléieren ech un är Solidaritéit! Wéi der secherlech matkritt hutt, huet eng breet Majoritéit,
bestehend aus den Studentenassociatiounen UNEL an ACEL, der ASTI, der Chambre des salariés a Parteien vun verschiddener Couleur de Projet de loi
6148 kritiséiert an dofir plädéiert, en haut vum ordre du jour ze huelen, fir e nach eng Kéier ganz am Detail ze iwwerschaffen. Och d'Jeunesse
Socialiste, ären eegene Jugendfliggel, well de Projet de loi vum ordre du jour huelen! Lauschtert op är Jugend! Mir hoffen, datt dir onst, a virun
allem d'Uläies vun der Jugend ennerstëtzt. Mir fuederen ierch op, dëse Punkt vum Ordre du Jour ze huelen, sou wéi dësst dë Metten vu verschiddene
Lait an der Chamber wärt virgeschloen gin!


Villmools merci.

Léif Gréiss,
Philippe Schockweiler
déi jonk gréng

MAILT DEN SOZIALISTEGEN DEPUTEIERTEN DEN 6148 vum Ordre du Jour ze huelen! Oder schreiwwt hinnen e message op Facebook:
Hai den Text als 1000-Symbol Versioun fir op Facebook Walls:
Léif ParlamentarierInnen a Parlamentarier vun der LSAP, Wéi der matkritt hutt, huet eng breet Majoritéit,bestehend aus den Studentenassociatiounen UNEL an ACEL, der ASTI, der Chambre des salariés a Parteien vun verschiddener Couleur de Projet de loi6148 kritiséiert an dofir plädéiert, en haut vum ordre du jour ze huelen, fir e nach eng Kéier ganz am Detail ze iwwerschaffen. Och d'JSL, ären eegene Jugendfliggel, well de Projet de loi vum ordre du jour huelen! Lauschtert op är Jugend! Mir fuederen ierch op, dëse Punkt vum Ordre du Jour ze huelen, sou wéi dësst dë Metten vu verschiddeneLait an der Chamber wärt virgeschloen gin!

Emailadressen vun den Deputeierten vun der LSAP:
llux@chd.lu, abodry@chd.lu, mangel@chd.lu, cdallagnol@chd.lu, fdiederich@chd.lu, lerr@chd.lu, bfayot@chd.lu, chaagen@chd.lu, lmutsch@chd.lu, jklein@chd.lu, rnegri@chd.lu, "Vera Spautz" , bscheuer@chd.lu, info@lsap.lu

1 Kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...