Dienstag, 15. Dezember 2009

COP15: Meeting the Terminator Schwarzenegger

(Lu) Rëm en flotten Fait divers: Wi mer ons inproviséiert presse meeting haut an engem Kopenhagener Hotel oofgehaalen hun waren mir relativ erstaunt weivsou suvill bodyguards an kameraleit giffen duerch d lobby laafen... beemol war den Grond awa ganz kloer, en relativ kléng mee breed gerodenen Ëisterräischer matt Numm Arnold Schwarzenegger ass am pyjama nierwend ons getreppelt an huet um Dësch nierwend ons Plaatz geholl... Spéider verléisst hien matt Riesentross den Hotel an beäntwert dämlech Froen vun der däneger Yellow-Press. Sain Transportmëttel, en mëttleren Panzer, Model Chevrolet Escalade stoung laang matt laafendem Motor do op hien ze warden... Di "Inconveniant Truth" fro koum awa rëm vum Enfant Terrible Turmes, deen einfach mol ant d Réih jaitzt "Is this a hydrogen car" (kuckt am Youtube video)...
Tjo den Superturmes an den Terminator do bannt sech wuel en Titanenkampf un :-D...



(en)Hasta la vista Baby! Our little press meeting in St. Petri Hotel turned into a a big press reunion when two tables next to us was sitting Arnold Schwarzenegger, terminator and Governor of California(not necessarily in that order)

When leaving the Hotel, Arnie answered some ridiculous questions by the local yellow press, but the inconveniant truth was asked by Claude Turmes when he shouted "is this a hydrogen car" referring to Schwarzeneggers tank-like S.U.V :-)

And then again the motor was running for 30 minutes which isn't green either... The Terminator should have sticked to a more green way of transportation :-)

Kommentare:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...