Sonntag, 31. Mai 2009

Hammel ! Mann !


Dreist Dreist! Wat erlaben sëch iwwerhapt gewëss KandidatInnen bei dëssen Wahlen fir opzefaalen an Stëmmen ze fänken.
Besonneg dreist fannen ech den LSAP Kandidat, an Securité Routiere's President Paul Hammelmann deen op Käschten vun der Securité Routière sech en flotten Give-Away sponseren geloos huet...
Sehet selbst: En Reflektor matt engem Hammel drop, wat seet d Parteifinanzeierungsgesetz zu sou eppes?

1 Kommentar:

  1. Waat soen se scho soen?

    "Was daat een Hammel" "Waat een Hampelmann"

    Wuertwitzer als Walkampf Give-away

    AntwortenLöschen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...